35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
DOWÓDZTWO

 

ppłk Tomasz KORYTOWSKI

 

DOWÓDCA 35 DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ


Przebieg służby:

1994 – 1998     Wojskowa Akademia Techniczna
1998 – 2001     21 batalion radiotechniczny
2001 – 2011     65 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
2011 – 2016     33 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
2016 – 2017     32 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
2017 – 2018     33 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
2018                35 Skwierzyński dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej

oraz w ramach misji PKW:

2005 -2006    HQ KFOR
2009             ISAF - KAIA
2010             PKW ORLIK 3


Wykształcenie i kursy:

Wojskowa Akademia Techniczna – inżynier
Akademia Obrony Narodowej – magister
Air Command and Staff Collage – master degree
Akademia Marynarki Wojennej – studia podyplomowe

Odznaczenia:

Gwiazda Afganistanu
Gwiazda Załóg Lotniczych
Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu


 

 

 

 

 

st. chor. szt. Adam HERDZIK

STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA DYWIZJONU

Przebieg służby

1989-1992           kadet – Szkoła Chorążych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej;
1992-1996           dowódca obsługi – 61 Brygada Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej;
1996-2003           dowódca plutonu – 61 Brygada Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
                           / 61 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej;
2003-2004           chorąży sekcji operacyjnej – 61 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej;
2004-2007           podoficer specjalista sekcji operacyjnej – 61 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej;
2007-2011           szef baterii startowej – 61 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej
                          /61 pułk rakietowy Obrony Powietrznej;
2011-2016           pomocnik dowódcy ds. podoficerów – 35 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej.
2016                   obecnie - starszy podoficer dowództwa dywizjonu.

Wykształcenie i kursy:

1989-1992           Szkoła Chorążych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

Odznaczenia:

2002    Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju;
2003    Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
2008    Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju;
2010    Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
2013    Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych