35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
AKTUALNOŚCI
5-LECIE DYWIZJONU
28.10.2016
Dziękujemy wszystkim szanownym gościom, którzy swoja obecnością uświetnili obchody rocznicy oraz corocznego święta dywizjonu.

W związku ze świętem 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, zbiegającym  się z rocznicą 5-lecia powstania dywizjonu, odbył się szereg uroczystości i obchodów.

W dniu 20.10.2016r zorganizowano koncert zespołu „Abba Mia” poprzedzony prelekcją prowadzoną przez mjr Zbigniewa Kalbarczyka na temat 40. rocznicy powstania pierwszego dywizjonu ogniowego. 

W dniu 21.10.2016r obchody zainicjowała celebracja mszy świętej, odprawionej w sanktuarium maryjnym w Rokitnie. Następnie przejechano na teren jednostki, gdzie na placu apelowym odbył się uroczysty apel, który był okazją do podziękowania za pracę, wysiłek i trud włożony w rozwój garnizonu oraz do uhonorowania szczególnie zasłużonych na rzecz jednostki. Po defiladzie żołnierze, pracownicy wojska, oficjele oraz goście i przyjaciele dywizjonu odsłonili obelisk
z tablicą pamiątkową ku czci dowódców, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej służących w latach 1974 – 2011r. Uroczyście zainicjowano również nazwy trzech ulic na terenie jednostki honorując tym samym  byłych dowódców : gen. bryg. S. Czepielika,
płk. A. Szerszyńskiego, płk Z. Kostrzewy. Po obchodach oficjalnych, rozpoczęto „Żołnierskie spotkanie pokoleń”, które w atmosferze mniej formalnej pozwoliło wspólnie się bawić, omawiać plany na dalsze lata, oraz świętować, kolejny udany rok pracy i współdziałania.

Dziękujemy wszystkim szanownym gościom, którzy swoja obecnością uświetnili obchody rocznicy oraz corocznego święta dywizjonu. Z żołnierskim pozdrowieniem!

GALERIA

plut. Daniel Andalukiewicz


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych